KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Pomocy Materialnej i Studentów Niepełnosprawnych

2017-02-15

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

2016-11-09

Lista osób, które otrzymały stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017.

2016-09-23

Informacja o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

2016-09-19

Termin składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2016/2017

2016-07-22

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017

2016-06-29

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies